Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА за представяне на предложения за проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на ПИРО-Кърджали

 23 Март 2022

Уважаеми съграждани, 

Във връзка с проведеното на 21.03.2022 г. обществено обсъждане на проекта на аналитичната част и стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г. /ПИРО-Кърджали/, Община Кърджали стартира набиране на предложения за проектни идеи/дейности, които да бъдат включени в Програмата за реализация на ПИРО 2021-2027 г.  

Участието на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на подготовка на програмата към ПИРО 2021-2027, ще даде възможност на местната власт да отговори в пълнота на нуждите на общността и да използва пълноценно съществуващите възможности за финансиране. 

Крайният срок за представяне на предложенията е до 01.04.2022 г. 

Предложения за дейности и проектни идеи, можете да депозирате в деловодството на Община Кърджали или да изпратите на следния имейл: ip_kj@mail.bg. В тази връзка към поканата е приложена форма за представяне на предложенията.

Проектът на аналитичната и стратегическата част на плана, и предложенията за приоритетни зони за въздействие е публикуван в раздел „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” на интернет страницата на Община Кърджали на следния адрес: https://kardjali.bg/?pid=3,piro_5

Благодарим Ви за участието! Вашите предложения са важни за нас!

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

ПРИЛОЖЕНИE:
Форма за предложения


 Прочитания: 1034 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign