Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Запознаха съветниците с индекса на гражданско участие

 27 Април 2022

На 26.04.2022 г. пред Общински съвет Кърджали бяха представени платформата „Кърджали за теб“ и Доклад за индекса на гражданско участие в община Кърджали.

Д-р Сезгин Бекир, общински съветниксподели как е възникнала идеята община Кърджали да е сред първите четири общини  в страната, които въвеждат в употреба модерен инструмент за консултиране с гражданите. Платформата „Кърджали за теб“ се създава по проект „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво. Д-р Бекир изказа благодарност на Форум Гражданско Участие и Българския център по нестопанстко право за подкрепата. Той отбеляза, че община Кърджали е първата в България, която осъществява виртуален вход за своите граждани към процесите в общинската администрация и сред първите в страната, които имат Наредба за провеждане на обществени консултации с гражданите.

Росица Средкова, Председател на УС на сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“, представи Доклад за индекса на гражданско участие в община Кърджали. Докладът е изготвен в резултат на проведена фокус–група с участието на 17 представители на местната власт, институции, граждански организации, по Методология за измерване Индекса на гражданското участие, разработена през 2015 година от Форум Гражданско Участие в партньорство с Български център за нестопанско право.

Данните от Доклада показват, че е налице добра законодателна и институционална среда за гражданско участие. Има приета Наредба за провеждане на обществени консултации.

Малко са активните граждански организации на територията на община Кърджали, които работят не само за реализиране на различни проекти, но имат за цел да утвърждават гражданското общество, да участват при създаването на местни политики и вземат участие в контрола по тяхното изпълнение. Наблюдава се ниска активност от страна на гражданите и гражданските организации при провеждане на обществени обсъждания, изглежда, че гражданите са загубили вяра, че нещо зависи от тях.

През последните година гражданите са най-активни в социалните мрежи. Включват се по-активно, когато се провеждат благотворителни инициативи и кампании. Развива се доброволчеството. Увеличава се броят на гражданите, които подават заявления за достъп до информация по ЗДОИ, както и на тези, които реагират на констатирани нередности и проблеми и подават жалби.

Не може да се отчете голям ефект от гражданското участие. Инициативите на гражданите, създаваните инициативни комитети и събираните подписки често остават без резултат. Все още преобладават формалните публични обсъждания и консултации с гражданите.

Нужно е да се работи за обединяване на усилията на активните граждани и НПО за постигане на по-добри резултати от гражданските инициативи.

Общата оценка на индекса на гражданско участие за община Кърджали за 2021 година е 3,78, каквато е и оценката за страната – 3,78 за периода 2019 – 2021 година.

Пълният Доклад за индекса на гражданско участие в община Кърджали е достъпен на:

https://zateb.kardjali.bg/proposals/5-2021 и на https://index.fgu.bg/reports/list

Росица Средкова отбеляза, че платформата „Кърджали за теб“ дава възможност за повишаване на гражданското участие и подобряване взаимодействието на гражданите с администрацията при обсъждането на нормативни документи, планове, стратегии и др., както и за обсъждане и правене на предложения, провеждане на дискусии по значими за общността въпроси.

През месец май, заедно с Детски и мадежки парламент към ЦПЛР – ОДК Кърджали, ще се проведе информационна кампания за популяризирането на платформата сред гражданите на Кърджали.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 759 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign