Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 27 Април 2022

Информираме Ви, че на проведеното на 26.04.2022 г. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища, назначена със Заповед № 55 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Кърджали, съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и  във връзка с чл.15 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали /Наредбата/ – се прие Окончателен списък на лицата за картотекиране в социалните жилища по група и подгрупа за 2022 година /за период на прием на документи за кандидатстване за социално жилище - от м.11.2021 год. до м.03.2022 год./, съгласно чл.16, ал. 5 от Наредбата.

Горепосоченият списък е оповестен на информационното табло в сградата на Община Кърджали.

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно чл.16, ал.6 от Наредбата - дейността на Комисията е целогодишна, както и приемът на документи за кандидатстване за настаняване в социалните жилища. На база на подадените заявления ще се актуализира регулярно списъка на картотекираните лица.

ПРИЛОЖЕНИE:
Окончателен списък


 Прочитания: 1145 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign