Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали проведе експертно обсъждане на инвестиционна мярка за адаптация към климатичните промени

 06 Юли 2022

На 5 юли 2022 г. в залата на Бизнес инкубатор – Кърджалисе проведе експертна среща за представяне на инвестиционна мярка „Адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата“.

Срещата се осъществи в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, изпълняван от Националния доверителен екофонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора  финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В обсъжданията взеха участие заместник кметовете инж. Катя Митовска и Тунджай Шюкрю, ИренаПенчева и КамелияГеоргиева – представителиотНационалниядоверителенекофонд, експерти от общинска администрация – Кърджали, представители на неправителствения сектор и Камата на инженерите в инвестиционното проектиране.

На присъстващите бе представен начина, по който се стига до идеята за инвестиционна мярка, анализа за нейната осъществимост и адекватност, както и конкретните инвестиционни дейности.

Изборът на инфраструктурната мярка е в резултат на едногодишна работа на партньорите по проекта, включваща обучения, обмяна на опит с норвежките партньори, както и провеждането на работни срещи на експертите от общините.

Инвестиционната мярка, която представиха експертите от Община Кърджали включва изграждането на нова синьо-зелена инфраструктура на част от площад „Хаджи Димитър” в близост до Пазар на производителите в град Кърджали.  Мярката включва оформяненазеленаплощ с подходящирастителнивидове и водни елементи, както и изграждане на системазасъхранениенадъждовнитеводи с цел използването им за напояване.

Ключовите критерии за избор на мярката са тя да предпазва от рисковете на конкретните заплахи-топлинен остров и интензивни валежи, да е иновативна, да е осъществима и да е необходимо и постижимо нейното прилагане и на други места в града, а и в други градове.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 701 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign