Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В ЦНСТ за деца без увреждания в Кърджали финализираха проект за подмяна на отоплителна система на дърва с такава на ток

 13 Юли 2022

В Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца без увреждания в Кърджали днес бе финализиран съвместен проект с  фирма “SIGNODE“ България - една от 100–те дъщерни фирми на CROWN, на стойност 15 000 долара, чиято цел е да се замени съществуващата отоплителна система на дърва с такава на ток.

Това се прави във връзка с опазване на околната среда, понижаване нормите за азотни и въглеродни емисии в атмосферата, намаляване замърсяването на околния въздух с фини прахови частици отделяни в процеса на горенето. С отпуснатите средства са закупени климатици за всички помещения в специализираната социална услуга.

Лентата на новата придобивка прерязаха Тунджай Шюкрю – заместник-кмет на община Кърджали, която се явява доставчик на социалната услуга и дарителят в лицето на мениджъра на офиса на “SIGNODE“ България в Кърджали Веселин Канев. На тържеството по този повод присъстваха още директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Ширин Сюлейман, главният експерт Нермин Мехмед, специалисти от общината, директори на други социални услуги в Кърджали и разбира се обитателите на социалния дом – 14 деца и младежи в неравностойно социално положение.

В приветствието си директорът на  Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Албена Борисова благодари на дарителите и обясни: „Американската компания CROWN дава възможност на дъщерните си фирми да кандидатстват по различни видове социални проекти. Г-н Кънев приема идеята и каузата като своя лична, посети ме в услугата и ние съвместно, но най вече той, подадохме нужните за кандидатстване документи. Към днешна дата имаме реализиран проект, който е на стойност 15 000 долара. Целта на нашия проект беше да заменим съществуващата отоплителна система на дърва с климатична система”, каза Албена Борисова. И пожела на себе си и на всички социални услуги в общината повече социално отговорни хора като Веселин Кънев, които са готови да помагат и създават все по-добри условия за живот на децата в неравностойно социално положение.

Заместник-кметът Тунджай Шюкрю също приветства от свое име и от името на кмета д-р инж. Хасан Азис присъстващите на тържеството ползватели на социалната услуга и каза: „Преди всичко искам да благодарим на дарителя. Община Кърджали винаги приветства и участва в такива съвместни инициативи при предоставяне на социални услуги за подобряване на жизнената среда на жителите на общината. Искам да благодаря и на г-жа Борисова, която вече 6 години толкова добре управлява  този център и започва да служи като пример и образец за останалите социални услуги”.

В приветствието си  мениджърът на офиса на “SIGNODE“ България в Кърджали Веселин Канев подчерта, че заслугата за новата придобивка е на фирмата-майка CROWN, която има тази инициатива да подпомага такива социални дейности. “SIGNODE“ България ще продължи да ги подкрепя. Вече имаме спечелен и втори проект, който е за детската градина „Здравец” в Кърджали. Неговата стойност е малко по-голяма и е в размер на 25 000 долара. Той ще бъде реализиран в следващите няколко месеца. Надявам се да продължим в този дух”, каза Веселин Кънев.

Още снимки
 Прочитания: 712 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign