Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.”

 21 Юли 2022

Обществено обсъждане на „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” се проведе вчера в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали. То бе последното преди да бъде внесено за гласуване на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 28 юли.

Проектът е разработен от екип начело с професор Николай Щерев от УНСС, който го представи пред аудиторията в залата на Бизнесинкубатора. Той определи Плана като изключително важен документ, на базата на който е заложено развитието на община Кърджали през следващите години. От думите му стана ясно, че над 600 000 000 лева е индикативната стойност на финансовата му рамка, на базата на които ще бъдат разработени и реализирани  проекти във всички сфери – икономика, култура, туризъм, спорт, административно обслужване, дигитализация и др.   

Общественото обсъждане откри кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис, който в последствие направи и конкретни предложения, които ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 година. Сред тях са по-ясно очертаване на зоните за икономическо развитие в Кърджали, решаване на въпроса с чапловата колония и прелетните птици в центъра на града, повишаване на нивото на квалификация и образование чрез разкриване на университетски центрове в Кърджали, градът да стане привлекателен център за децата и техен приятел чрез реализиране на проекти като въжения парк в парк „Простор”, скейпарка в Градската градина.

По думите на кмета в дните оставащите до 28 юли, когато ще е заседанието на Общинския съвет, Планът за интегрирано развитие на община Кърджали ще бъде подложен на обсъждане пред различните браншови организации в Кърджали, за да бъдат провокирани още предложения, които да залегнат в него.

Разработеният досега документ представи проф. Щерев, който формулира и визията на града, а именно – „Кърджали – зелена столица на толерантността”. Той определи и основните приоритети, на базата на които родопският град ще се развива в следващите няколко години. На първо място това е икономическия растеж чрез развитие на малкия и големия бизнес, като целта е подобряване на качеството на живот – 80 процента от средствата по плана са предназначени за осъществяване на тази цел. Във документа е заложено ускорено развитие на туризма във всичките му форми като се използват природните и историческите дадености на общината. Друг акцент в Плана е дигитализирането на услугите в общината.

Друг приоритет е свързан с инфраструктурата в общината и облагородяването на населените места – рехабилитация на улици, пътища, озеленяване, нови паркове, велоалеи, инвестиции във В и К и енергопреносните системи, газоразпределителната система и т.н.

Проф. Щерев посочи и други приоритети, заложени в Плана, а част от тях са свързани с подобряване на административното обслужване, тяхната дигитализация, мобилно, здравно образование и обслужване в малките населени места, развитието на взаимовръзките със съседни общини – не само в рамките на страната, но и със съседни общини по линия на трансграничното сътрудничество.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 643 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign