Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 22 Август 2022

ДО

КОАЛИЦИЯ ,,ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА    

КОАЛИЦИЯ ,,ГЕРБ – СДС“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ,,ДПС“

КОАЛИЦИЯ ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ,,ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ ,,ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91  от Изборен кодекс, Указ №213/01.08.2022 г. /ДВ, бр.61/02.08.2022г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г..  Решение № 1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК и Решение № 16-НС/18.08.2022г. на РИК гр. Кърджали, Ви каня на 25.08.2022 г./ четвъртък/  от 11.00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии в община Кърджали.

При провеждане на консултациите следва да представите следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените за членове на СИК лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №1; /да се ползва публикуваното в сайта на РИК – Кърджали/
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 01.08.2022 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-мо Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден, съгласно Приложение№2. /да се ползва публикуваното в сайта на РИК – Кърджали/

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно

представени.

Поканата и информацията за изборите са публикувани на официалната интернет страница на община Кърджали www.kardjali.bg  в рубриките ,,Новини“ и ,,Избори за НС 02.10.2022г.“ и е изпратена на посочените в сайта на ЦИК е- mail адреси на политическите партии и коалиции.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА                          

К Ъ Р Д Ж А Л И:            /П/        

                               /д-р инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 613 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign