Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 22 Август 2022

Информираме Ви, че на проведеното на 18.08.2022 г. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища, назначена със Заповед № 55 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Кърджали, съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и  във връзка с чл.15 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали /Наредбата/ – се прие Предварителен списък на лицата за картотекиране в социалните жилища по група и подгрупа за 2022 година /за период на прием на документи за кандидатстване за социално жилище - от 01.04.2022 год. до 10.07.2022 год./, съгласно чл.16, ал. 2 от Наредбата.

         В 14-дневен срок от обявяването му, гражданите могат да правят възражения и искания по Предварителният списък. Постъпилите възражения и искания ще се разглеждат в 14-дневен срок от Комисията по чл. 15, след който срок ще се изготви и Окончателния списък на картотекираните лица /за период на прием на документи за кандидатстване за социално жилище - от 01.04.2022 год. до 10.07.2022 год./.

         За лицата, които не отговарят на условията на чл.7 и чл. 11 от настоящата Наредба /или въз основа на други обстоятелства/, е изготвен Списък на лицата, на които е отказано включване в картотеката за настаняване в социалните жилища /за период на прием на документи за кандидатстване за социално жилище от 01.04.2022 год. до 10.07.2022 год./.

         Горепосочените списъци са оповестени на информационното табло в сградата на Община Кърджали.

         Бихме искали да Ви информираме, че дейността на Комисията е целогодишна, както и приемът на документи за кандидатстване за настаняване в социалните жилища. На база на подадените заявления ще се актуализира регулярно и списъка на картотекираните лица за наем в социалните жилища.

ПРИЛОЖЕНИE:
Предварителен списък на лицата за картотекиране в социалните жилища по група и подгрупа за 2022 година


 Прочитания: 712 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign