Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 13 Октомври 2022

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2021 г. на Община Кърджали

 

         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета но Община Кърджали, Председателят на Общински съвет – Кърджали - инж.Юсеин Ахмед кани жителите на общината, представителите на бизнеса и НПО на 26.10.2022 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Бизнес инкубатора за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2021 год. на Община Кърджали.

         Материалите са публикувани на интернет страницата на общината – https://www.kardjali.bg/?pid=3,budget_2021

         Писмени становища и въпроси могат да бъдат подадени на адрес: Община Кърджали, бул.“България“ 41, до Председателя на Общински съвет – Кърджали.

         За повече информация на тел.: 036/67-401, 67-402 и 67-403.            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                           

                                               К Ъ Р Д Ж А Л И  …..………П……………….

 /инж. ЮСЕИН АХМЕД/


 Прочитания: 892 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign