Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 17 Октомври 2022

ПОКАНА

Във връзка с публикувания за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Община Кърджали отправя покана до заинтересовани граждани и сдружения на собственици по Закона за управление на етажната собственост за участие в работна среща, на която ще бъдат представени критериите и изискванията за участие в процедурата.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Нейната основна цел е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Работната среща ще се проведе на 19.10.2022 г. (сряда) от 17:00 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали на адрес: ул. „Отец Паисий“ № 12.

Проектът на Насоките за кандидатстване и документите към тях  са публикувани  в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion

Очакваме Ви! Вашето мнение е важно за нас!

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 

 


 Прочитания: 519 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign