Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на община Кърджали за 2021 година

 27 Октомври 2022

Общото изпълнение на бюджетните приходи за 2021 година спрямо плана е 97,7%, което е близо до планираното, а разходната част на бюджета е 92,2% изпълнение към плана. При начален план на бюджета в размер на 75 700 000 лв., към 31 декември 2021 година са отразени служебни актуализации за още 18 089 827 лева.  В резултат на тези нанесени корекции уточненият план на Бюджета към края на годината е 93 789 827 лв. Това стана ясно от проведеното вчера в Бизнесинкубатора обществено обсъждане на изпълнението на план-сметката за 2021 година. Отчетът бе представен от председателя на Общинския съвет Юсеин Ахмед.

В общественото обсъждане участваха кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис, заместниците му инж. Катя Митовска, Тунджай Шюкрю, секретарят на общината Себахатин Риза, общински съветници, граждани.

Стана ясно, че сред направените корекции на план-сметката за 2021 година са субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони, компенсации за транспорт на деца и ученици, средства за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители, средства за функция ”Образование” /по национални програми, за безплатни учебници, оптимизация на вътрешната структура , стипендии, за уязвими групи, корекция в натурални показатели, средства за функция”Култура и спорт”, средства за присъдени издръжки и пътни на правоимащи болни и др.  

Бюджетът за изпълнението на бюджет 21 на община Кърджали е одобрен от Сметната палата без сериозни забележки, подчерта Юсеин Ахмед.  

Коментар на изпълнението на бюджета на община Кърджали за 2021 година направи кмета д-р инж. Хасан Азис.

„Независимо от всички кризи, които са на дневен реда, не само за община Кърджали, а за всички общини, трябва да подчертая, че община Кърджали изпълнява всички свои функции, като се опитваме да разширяваме и да поемаме други отговорности, свързани с необходимостта от различни видове услуги. Тук искам да подчертая услугите свързани с подобряване на инфраструктурата, с различни социални услуги, които са важни от гледна точка на подпомагането на най-слабите звена в обществото – подпомагаме над 5000 наши съграждании с различни дейности”, коментира кметът.

По думите му общината изпълнява ангажиментите, свързани с подпомагане на образованието – детските градини, учлищата, социални домове. Продължава да работи за увеличаване на броя на осветителните тела, които са допълнителни разход за общината.” Ако ние миналата година сме плащали за електроенергия, включително и за осветление, око 180-200 хиляди лева, сега плащаме над 300 хиляди”, подчерта градоначалникът.  И продължи с примерите:

„Ако детските градини са безплатни за родителите, то общината поема значителна част от разходите там. Забележете - държавата финансира, а общините субсидират или дотират тази дейност.”

По време на общественото обсъждане на изпълнението на Бюджет 2021 от присъстващите в залата на бизнес инкубатора повдигнаха въпроса с лошото качество на сметосъбирането. Кметът д-р инж. Хасан Азис не отрече, че в един период от време е имало криза в този сектор.

Той изтъкна две причини, поради която се е породила. „Едната бе свързана с пожара на депото, а другата с процесите на вътрешна реорганизация и напуснали хора във фирмата за сметосъбиране. „Към настоящия момент нещата са спокойни. Дали са добри или задоволителни, това вече е друг въпрос. Ние трябва да направим така, че да подобрим качеството на сметосъбирането. Въпросът с чистотата обаче касае всички нас. Това не е въпрос само на фирмата на кмета или на председателя на Общинския съвет. Не трябва да е валиден принципа „За нас важното е боклукът да е извън моя дом. От там нататък проблемът не е мой”, коментира кметът.

 

Още снимки
 Прочитания: 719 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign