Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 31 Октомври 2022

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект BG05M9OP001-6.004-0098-C01 „Патронажна  грижа + в Община Кърджали», Компонент 2, Допълнително споразумение   № 1  към   договор  BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 19.04.2022 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.004  «Патронажна грижа + Компонент 2»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

            Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителна  пресконференция за представяне на резултати по проект BG05M9OP001-6.004-0098-C01 „Патронажна  грижа + в Община Кърджали», Компонент 2, Допълнително споразумение   № 1  към   договор  BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 19.04.2022 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.004  «Патронажна грижа + Компонент 2»

В рамките на събитието ще бъдат представени целите, основните дейности и резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 01.11.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в конферентната зала в сградата на Бизнес инкубатора.

ПРОГРАМА

09:30 ч. – 10:00 ч. - Регистрация на участниците

10:00 ч. – 10:10 ч. - Откриване, представяне на участниците

10:10 ч. – 10:40 ч. - Представяне на целите,  дейности и  резултати от изпълнението на проекта

10:40 ч. - 11:00ч. - Въпроси и отговори

11:00 ч. -  Закриване на пресконференцията

 

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 581 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign