Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

„Общината – по-близо до гражданите” бе тема на дискусия, организирана от Община Кърджали и Международния републикански институт

 01 Ноември 2022

„Общината – по-близо до гражданите – какво е направено и какво следва още да се направи”, бе темата на срещата с граждани, организирана от Община Кърджали в партньорство с Международния републикански институт (IRI). Модератор на срещата бе заместник-кметът Тунджай Шюкрю, а презентация по темата представи София Петкова от Международния републикански институт. Във форума участваха още секретарят на общинската администрация Себахатин Риза, общински съветници, експерти от общината, представители на НПО, граждани.

След като Тунджай Шюкрю представи участниците във форума, представителят на работната група на реализираната от Международния републикански институт програма д-р Сезгин Бекир представи пред присъстващите презентация на тема какво е направено и какво предстои да се направи по отношение на прозрачността в политиката водена от община Кърджали от 2005 година. Бившият секретар на общината припомни, че още тогава чрез специално създаден от общината фонд в размер на 50 хиляди лева, са съфинансирани около 15 проекта, реализирани от НПО, читалища и др.

Като друг пример за прозрачност и тясна връзка с гражданите д-р Сезгин Бекир посочи още проекта „Електронното село”  за онлайн услуги през 2006 г. „Всъщност, предоставянето на електронни услуги е един от начините да се спре корупционния натиск към администрацията“, коментира д-р Сезгин Бекир. Той припомни и как през 2018 г. са въведени над 40 административни електронни услуги, достъпни чрез сайта на община Кърджали, а в следващите две години те вече са напуснали пределите на страната и възможността да се възползват от тях вече имат и хора, живеещи в Белгия и Турция.

В своята презентация София Петкова - представител от IRI, отчете част от резултатите от направено проучване на 10 общини в България, сред които и Кърджали, на общественото мнение с цел да се измерят какви са възприятията на гражданите за прозрачност, комуникация с тях, гражданско участие и корупция на местно ниво. Според изследването, включено в доклад „Оценка на уязвимостите  към корупция на общинско ниво в България – изследване на 10 български общини” едва 16 на сто от анкетираните в Кърджали смятат, че гражданите могат да повлияват на общинските решения. Посочено бе, че ситуацията е сходна в половината от общините. Около 14 процента смятат, че гражданските организации могат да влияят, като още 5 общини са със сходни резултати.

„На въпроса "Как бихте оценили представяне на общинската управа по отношение на комуникацията с обществеността за проектите по които работи?" виждаме, че една четвърт от гражданите дават положителна оценка. Има едни 32 процента които не знаят или отказват да отговорят.“, посочи Петкова.

Тя коментира също, че според дадените отговори, една четвърт от попитаните кърджалийци са посочили, че по-скоро лесно получават от общинската администрация търсената от тях информация, а 38 процента посочват, че нямат нужда от информация от общината.

Що се отнася до заинтересоваността на гражданите относно политически новини и информация, свързани с общината, около една трета посочват, че се интересуват, а 65 процента отговарят, че по-скоро не се интересуват или изобщо не се интересуват.

Резултатите от проучването показват също, че едва 7 процента от запитаните знаят кога се провеждат заседанията на Общински съвет, а само 4 процента са присъствали на такива.

По време на срещата бе повдигнат въпроса свързано ли е усещането за прозрачност на институциите със степента, в която гражданите познават тяхната дейност и дали чрез повишаване знанията на гражданите как функционират съответните институции може да се промени усещането им за прозрачност.

По време на срещата бяха дискутирани още възможностите за разширяване на комуникационните канали за връзка с граждани извън сега съществуващите – уеб сайта на Община Кърджали, платформата „Кърджали за теб”, социалните мрежи. Едно от предложенията, дошло от залата бе общината да инициира създаване на мрежа на домоуправители, които да съдействат за запознаване на гражданите с обществените форуми, организирани от Община Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 372 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign