Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ш. Сюлейман: Над 500 жители на общината са ползвали услугите по проекта „Патронажна грижа +в община Кърджали”

 01 Ноември 2022

Над 500 жители на община Кърджали са били включени в дейностите  по проект „Патронажна грижа + в община Кърджали”, компонент 2, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проекта, като резултатите от реализираните дейности представи ръководителят на проекта Ширин Сюлейман.

По думите й в целевата група на проекта  са били включени  331 жители на община Кърджали – възрастни хора над  54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и служители на Община Кърджали, ангажирани с процесите на предоставяне на здравни и социални услуги, както и 180 потребители на  социални  услуги, делегирани  от  държавата  дейности  за  превенция и  преодоляване  на последиците от COVID-19. Представителите на целевата група бяха с  различен етнически произход, пол, вероизповедание, социален и здравен статус.

Целта на проекта бе осигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19, подчерта Ширин Сюлейман.

Тя обясни, че предоставяните услуги са били в три основни направления. Оказвана е медицинска помощ - работа с рехабилитатор и специалисти според нуждите на потребителя; психологическа - основно за хора, претърпели заболявания като COVID-19, инфаркти, инсулти; и предоставяне на социални услуги - помощ в дома.

„За въпросната идентифицирана група хора наехме домашни помощници, които да подпомагат потребителите, като им почистват и готвят. Назначихме медицински специалисти за извършване на медицински манипулации, изписани на потребителите от лекуващите им лекари“, каза Ширин Сюлейман.

Според нея обаче имало много случаи, в които хора в трудоспособна възраст, които трябва да полагат грижа за свои родители и близки, не смятат, че е морално да се възползват от услуга като примерно домашен помощник и не подават документи, а в същото време са трудово ангажирани и има часове или дни, в които болният бива оставян съвсем сам.

По повод устойчивостта на проекта и продължаване на дейностите по него, Ширин Сюлейман обяви, че общината ще кандидатства с нов проект „Грижа в дома”, за което вече има решение на Общинския съвет. „Проектът е идентичен с тази разлика, че освен всички останали услуги досега, потребителите ще могат да ползват и лекарски услуги като превенция на здравето”, подчерта Ширин Сюлейман.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1322 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign