Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПOKAHA

 30 Ноември 2022

                                                                       ПOKAHA

                                              ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, ДБФП №                   BG16RFOP001-1.021-0002-C02

 

Процедура: ВG1бRFОР001-1.021„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Кърджали”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, ДБФП № BG16RFOP001-1.021-0002-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 01.12.2022 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в голямата зала на Бизнес инкубатор, ул. „Отец Паисий” N.° 12, гp. Кърджали.

 

ПРОГРАМА

 

10:30 ч. 11:00 ч. - Регистрация на участниците

11:00 ч. 11:10 ч. - Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. — 11:40 ч. - Представяне на приключилите дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта

11:40 ч. - 12:00 ч. - Въпроси и отговори 12:00 ч. - Закриване на пресконференцията

 

                                                                                                               д-р инж. Хасан Aзuc

                                                                                                               кмem на Община Кърджали

 


 Прочитания: 386 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign