Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

 22 Декември 2022

ПОКАНА за участие в анкетно проучване

 

Уважаеми съграждани,

 

Община Кърджали е партньор на Фондация Микрофонд – София в изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0032-С01 „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“,финансиран по Оперативна Програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се подкрепи партньорството чрез реализация на политики на местно ниво, с активното участие на бизнес и граждани.

Анкетното проучване има за цел да получим информация за съществуващото партньорство в различни области - подготовка на планови документи, прилагане на политики на местно ниво,

изследване насочено към оценка на степента на партньорство, осъществявано с местната власт мнението на обществеността за да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“. Получените резултати от проучването ще бъдат използвани при подготовката на анализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кърджали.

Концепция за насърчаване на взаимодействие между бизнес и местна администрация в сферата на местното икономическо развитие, с фокус участието на бизнеса и гражданите при изпълнение на политики от страна на местната власт, както и осъществяване на мониторинг от бизнеса и гражданите, в процесите на прилагане на местни политики.

Участието на гражданите и неправителствените организации е от изключително значение при подготовката на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Анкетата може да попълните онлайн на следния адрес: https://forms.gle/r6mfR4LAHwnCjo4V6. Анкетата е анонимна и  ще бъде активна до 10.01.2023 г.  включително. Попълването на анкетата ще ви отнеме 10 минути.

Благодарим Ви за участието! Вашето мнение е важно за нас!

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 

BG05SFOP001-2.025-0032-С01 „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес

за подобрено местно икономическо развитие“

 


 Прочитания: 534 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign