Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 30 Януари 2023

ПОКАНА

Във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Община Кърджали отправя покана до заинтересовани граждани и сдружения на собственици по Закона за управление на етажната собственост за участие в работна среща, на която ще бъдат представени критериите и изискванията за участие в процедурата.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Нейната основна цел е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Работната среща ще се проведе на 01.02.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

На интернет страницата на Община Кърджали е достъпна  нова секция BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I”, в която са публикувани подробна информация за процедурата, образци на необходимите документи и контактна информация с отговорните служители в Община Кърджали.  

Очакваме Ви!

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис


 Прочитания: 644 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign