Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

10 май е крайният срок за кандидатстване по процедурата за саниране на многофамилните жилищни сгради

 02 Февруари 2023

При голям интерес от страна на граждани и представители на сдружения на собственици по Закона за управление на етажната собственост снощи в бизнесинкубатора в Кърджали премина работна среща, по време на която бяха представени насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Или тъй нареченото саниране на многофамилни жилищни сгради.

В срещата участва кметът д-р инж. Хасан а Азис, а за да отговорят на въпроси на гражданите тук бяха членовете на специално създадената със заповед на кмета група от общински служители с различни компетентности с председател зам. кметът инж. Катя Митовска и секретар Надежда Цветкова - началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”.

По време на срещата стана ясно, че крайният срок за приемане на заявления за участие от сдруженията на собствениците в Община Кърджали е 10 май 2023 г, макар крайният срок за кандидатстване да е 31 май 2023 година.

По процедура са допустими да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, които имат създадени Сдружения на собствениците, стана ясно от презентацията, която представи Надежда Цветкова. По думите й крайни получатели са Сдруженията на собствениците, но се кандидатства чрез Община Кърджали, която е задължителен партньор по процедурата.

Надежда Цветкова представи четири стъпки, които трябва да извървят Сдруженията на собствениците, за да кандидатстват. А те са: създаване на сдружения на собствениците, там, където няма такива; изготвяне на обследване и издаване на сертификат за енергийна ефективност, както и изготвяне на технически паспорт на сградите; подаване на заявление за интерес за участие в процедурата; сключване на партньорско споразумение, подаване на предложението за изпълнение на инвестицията.

Стана ясно, че техническите  и енергийни обследвания се извършват от сертифицирани фирми, но са за сметка на Сдруженията на собствениците, а възстановимата от общината сума е 6,28 лева на квадратен метър разгърната застроена площ.  

Стана ясно също, че съгласно критериите за оценка, която се извършва от структурата за наблюдение и докладване,  многофамилните жилищни сгради, които преминат 72 точки, влизат в списък на одобрените предложения, а  община Кърджали може да сключи договори само за 30 милиона лева.

Един от въпросите, които бе зададен по време на работната среща бе как се процедира при положение, че един или няколко от обитателите на многофамилната жилищна сграда го няма или е извън страната, а необходимо неговото съгласие за извървяване на процедурата по кандидатстване. Лично кмета се ангажира той и работната група да направят всичко възможно този човек или хора да бъдат открити и да се убедят за участие в процедурата.

Още снимки
 Прочитания: 1044 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign