Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 02 Февруари 2023

На 25.01.2023 г. кмета на община Кърджали  д-р инж.  Хасан Азис  подписа Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 „Грижа в дома в община  Кърджали“ по процедура чрез директно предоставяне  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

      Основната цел на Проект „Грижа в дома в община Кърджали“ е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора  в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на община Кърджали.

      Чрез изпълнение на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез реализиране на следните дейности:

  • Подбор на потенциални потребители;
  • Подбор и обучение на екип за управление и персонал за предоставяне на услугите;
  •  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  •  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  •  Предоставяне  на лицата  от целевата група информация,   относно превенция и профилактика за здравето и социално значими заболявания, включително консултация с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  •  Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

     В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум  355 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в рамките на 12 месеца. Предвижда се да бъдат назначени  домашни помощници, медицински сестри, социални  работници работник, психолог и шофьор.

    Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

    Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на

 1 896 928.30 лв., представляващ 100 % безвъзмездна финансова помощ.

    Изпълнението на дейностите ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на пакет от услуги в домашна среда.


 Прочитания: 562 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign