Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 16 Февруари 2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Кърджали изготви:

  1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  2. Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.          

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 16 февруари 2023 г., в 30-дневен срок, Община Кърджали предоставя на вниманието на гражданите за обсъждане проект на анализ на потребностите от социални услуги и проект на предложение за планиране на  социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени:

- на email: obshtinakardzhali@kardjali.bg

- в писмен вид в Информационния център на  Община Кърджали.

- в zateb.kardjali.bg

 

д-р инж. Хасан Азис

Кмет на община Кърджали

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложения към Анализ на потребностите от социални услуги
Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложение №1 към Предложение за планиране на социални услуги


 Прочитания: 816 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign