Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 25 Април 2023

ПОКАНА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

в качеството си на Бенефициент по проект

„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”,

Договор за БФП

BG05M9OP001-2.019-0033-С01, финансиран по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от

Европейския съюз чрез Европейски социален фонд” 

         има удоволствието да Ви покани на Официална церемония:  

„Откриване на нови социални услуги:

      Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства,

Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище”

       Събитието ще се проведе на 28.04.2023г. (петък),

        от 11.00ч., в сградата на новите социални услуги,находяща се на адрес:

           гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №50, (бивше ученическо общежитие №4).

Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

            д-р инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

ПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА


 Прочитания: 304 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign