Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Три нови социални услуги бяха открити официално в Кърджали

 28 Април 2023

По време на специална церемония с участието на кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис и кмета на вече побратимената община Струмица Р Северна Македония Костадин Костадинов, днес официално бяха открити три нови социални услуги, с които общо в община Кърджали те стават 20. Това са Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване и наблюдавано жилище с капацитет 6 места.

Социалните услуги се реализират в рамките на проект „Заедно  в подкрепа на децата на Кърджали 2”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, съфинансиран от ЕК чрез Европейския социален фонд.

 По време на церемонията беше финализиран и друг проект по изграждането на центровете и наблюдаваното жилище, които се намират бул. „Беломорски” №50, (бивше ученическо общежитие №4).

Тук бяха още заместник-кметовете на община Кърджали инж. Катя Митовска и Тунджай Шюкрю, секретарят на общината Себахатин Риза, председателят на комисията по социални дейности в Общинския съвет Сезгин Бекир и гостите от община Струмица - председателят на Общинския съвет Мариян Даскаловски, секретарят на община Струмица Александър Оджаков и общинския съветник Александър Ненчев.

Церемонията по откриването на социалните услуги откри главния експерт в общинската администрация Нермин Мехмед, която представи проекта.

Приветствие към присъстващите поднесе кметът д-р инж. Хасан Азис: „Раализираме 20-та социална услуга в община Кърджали. Няма как да не обърнем погледа си назад във времето, когато в Кърджали съществуваха цифром и словом само две социални услуги. Когато започвахме активно да работим за социалната политика на общината, хората, които бяха обхванати в социалните дейности бяха около 120 човека. Днес те са вече над 750 служители., ангажирани в социалната политика чрез проектите, които реализираме. Целевата група днес наброява 4500 души, към които са насочени тези 20 социални услуги, като около 15 от тях са насочени към децата на Кърджали. Над 450 деца и младежи са обхванати от нашите социални дейности”, каза кметът д-р инж. Хасан Азис.

Той благодари за активната работа на всички, заети в провеждането на социалната политика на общината. „Ние вярваме, че именно благодарение на тяхната работа, хората в нужда ще бъдат равнопоставени като социално положение. Те – деца, младежи, възрастни хора,  трябва да почувстват грижата и подкрепата на местната власт”, подчерта д-р инж. Хасан Азис.

Проектът „Заедно  в подкрепа на децата на Кърджали 2” е на стойност 2 212 158.00 лева, а срокът му за изпълнение е от 2 декември 2021 г. до 31 декември 2023 г.

При откриването на новите социални услуги Нермин Мехмед представи целите и дейностите по проекта: „Основна цел на проекта е да подкрепи процеса по деинституционализация на грижата за децата, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността за децата и младежите в риск, включително и за децата с увреждания и техните семейства, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване”, каза нермин Мехмед.

Тя посочи и специфичните цели, а те са създаване и предоставяне на 3 нови социални услуги в общността за деца и младежи в риск, включително и за деца с увреждания и техните семейства; осигуряване на равен достъп до качествени и подходящи социални услуги за деца и младежи, включително и за деца с увреждания и техните семейства и подкрепа на тяхното социално приобщаване; предоставяне на качествена подкрепа на лицата от целевата група според индивидуалните им потребности и гарантиране на живот в семейна среда.

„Проекта е насочен към продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за децата в Община Кърджали чрез разкриване на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване и Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места”, каза още Нермин Мехмед.  

 

 

Още снимки
 Прочитания: 598 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign