Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 20 Април 2023

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

Изготвен е Анализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кърджали, който е част от дейностите по проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“.

Проектът се изпълнява от  Фондация „Микрофонд София” в партньорство с Община Кърджали по Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анализът е приложен към настоящата публикация. Публикуван е и на интернет страницата на Фондация „Микрофонд София“ – www.microfond-sof.eu.

Вашите коментари и предложения може да направите до 15.06.2023 г. на електронни пощи на партньорите – ip_kj@mail.bg и rtimcheva@abv.bg.

Вашите коментари и препоръки ще послужат при изготвяне на Концепция за по-ефективен мониторинг от страна на бизнеса и гражданите, както и за по-активното им включване при разработване и изпълнение на местни политики.

С анализа на възможностите може да се запознаете тук

www.eufunds.bg

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие", Договор за ПБФП № BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 221 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign