Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Международна награда "Зелен флаг" за Основно училище „ Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали

 16 Юни 2023

Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали е важна част от впечатляващото световно семейство на Програмата „Еко-училища“, в което членуват близо 20 милиона ученици и 1, 4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят и това е повод за гордост за общинското училище и за нашият град!

„Зелен флаг“ получиха само най-добрите учебни заведения, които успешно са изпълнили всички стъпки от Методологията на Програма „Еко-училища“  и едно от тях е: Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр.Кърджали, което вече с достойнство и с гордост може да се нарече – „Еко-училище“.

На тържествена церемония, проведена на 15 юни 2023 год. от 9.00 часа на площада на ОУ „Св. Климент Охридски“, Еко-комитета от ученици и учители с председател Николай Косов от 6 клас издигна зеления флаг под звуците на „Хубава си, моя горо!“. Церемонията се проведе едновременно във всички училища, членове на Програмата „Еко-училища“ в България.

В Еко-комитета към ОУ „Св. Климент Охридски“ членуват ученици от различни класове, учители, служители, родители и представители на местната общност. Координатор на проекта е: г-жа Петя Белева – зам.директор по учебна дейност, с членове:  началните учители – Нермин Халил и Айнур Вели.

Програма “Еко-училища е международна програма, представляваща съвместeн проект между Българско Движение „Син флаг“ и „Девин“ ЕАД, подкрепени от Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. 

Програмата „Еко-училища“ предлага приложение на интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми по Програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”, на които нашето училище набляга

Програма “Еко-училища” започва в класната стая и се разширява до общността, като ангажира следващото поколение в обучение, основано на действия. Най-голямото постижение на Програмата е: фактът, че тя произвежда поколение след поколение хора, устойчиви и екологично съзнателни. Тези хора ще носят поведенческите модели, които възприемат под егидата на Еко-училищата и ще учат успешно следващото поколение на навиците, които те са придобили в тези училища.         


 Прочитания: 417 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign