Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Комплексни услуги, сред които превенция и профилактика на здравето, предоставя новият проект „Грижа в дома в община Кърджали”

 30 Юни 2023

Като надграждане на проекта „Патронажна грижа плюс”, с добавяне на услугата профилактика и превенция на здравето, днес в залата на Бизнес инкубатора бе представен новият социален проект „Грижа в дома в община Кърджали”, финансиран от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ с обща стойност 1 896 928,30  лв. е подписан от кмета на община Кърджали доц. д-р Хасан Азис на 25 януари 2023 година, а продължителността на изпълнение на проекта е 15 месеца – до 25 април 2024 година.

Основната цел на Проект „Грижа в дома в община Кърджали“ е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора  в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа на територията на община Кърджали, посочи при представяне на проекта ръководителят му Ширин Сюлейман, по време на пресконференция.  

По думите й чрез изпълнение на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности.

А дейностите по проекта са: Подбор на потенциални потребители; Подбор и обучение на екип за управление и персонал за предоставяне на услугите; Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Други дейности предвиждат предоставяне  на лицата  от целевата група информация, относно превенция и профилактика за здравето и социално значими заболявания, включително консултация с диетолог и др. специалисти при необходимост; осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

     В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум  355 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в рамките на 12 месеца. Предвижда се да бъдат назначени  домашни помощници, медицински сестри, социални  работници, психолог и шофьор, подчерта Ширин Сюлейман. По думите й изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на пакет от услуги в домашна среда.

Ширин Сюлейман отбеляза, че дейностите по проекта вече имат своите измерения. От 25 април 2023 г.  до момента  са обхванати 121 лица - потребители на социални услуги, 153 лица - на здравни услуги, 243 лица ползват услугите на немедицински специалист-разносвач.

1465 лица от 60   населени  места в община Кърджали са включени   в услугата по превенция и  профилактика на  здравето и  социално  значими заболявания, чрез мобилния медицински център предоставен като дарение на община Кърджали от посланика на Република Турция в България през март, отбеляза Ширин Сюлейман.

По думите й за предоставяне на услугите и професионална грижа за хората в уязвимо положение по проекта работят  6 здравни/медицински специалисти, 2-ма рехабилитатори, психолог, 2-ма шофьори, 65 немедицински специалисти – домашни помощници, 17 разносвачи, 12 лекари и специалисти /кардиолог,  пулмолог, ортопед, уши нос и гърло и  диетолог/. Осигурен е и психолог.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 627 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign