Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха бюджета на община Кърджали за 2023 година

 05 Септември 2023

На днешното заседание на Общинския съвет в Кърджали бе приет бюджета на общината за 2023 година /поради късното приемане на държавния бюджет/, който е в размер на 106 876 000 лева и бележи ръст спрямо предходната план-сметка с около 20 процента.

Стана ядно, че този ръст се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2023г.,както и на неусвоен преходен остатък от 2022г.в размер на 11 083 002лв.,основно с целеви характер на средствата.

„За” бюджета гласуваха 28 общински съветници от ДПС, БСП и Мехмед Ходжа, а „против” общинските съветници от ГЕРБ, независимите Огнян Иванов и Веселин Желязков, и Радослав Милев от Демократична България.

От опозицията прозвучаха упреци, че „по традиция” заложеното в бюджета не се изпълнява, че се отклоняват средства от едно перо в друго, че улиците и тротоарите са в незавидно състояние, че не се полагат никакви грижи за парковите пространства и зелените площи, че чистотата в града е в незавидно състояние. Бе посочен и нерешения въпрос със безстопанствените кучета.   

Част от тези упреци от страна на опозицията прозвучаха и по време на приемането на отчета на общината за 2022 година.

В отговор кметът доц. д-р Хасан Азис посочи, че  опозицията е съсредоточила критиките си върху това, което още не се е случило, а неглижира направеното, въпреки кризите – политическа, икономическа, КОВИД кризата. И очерта направеното в сферата на градската среда в  – реновирани улици, тротоари и осветление, образователната инфраструктура – училища и детски градини, туристическата инфраструктура - над 15 милиона лева са инвестирани в Перперикон, а над 25 милиона лева са вложените средства в социални проекти, подчерта кметът.

Във връзка с отправените упреци, при приемането на новия бюджет той посочи, че планираните разходи на общината по благоустройсво през настоящата година са малко над 7 млн.лв., за поддръжка на чистота и депониране на отпадъци – малко над 7 100 000 лв., а за текущи ремонти на тротоари, улици и благоустрояване – 3 149 240 лв.

В представянето на бюджета на общината за 2023 година кметът доц. д-р Хасан Азис очерта и други негови параметри. По перо приходи бе отчетено, че средствата от централния бюджет за 2023 г. са 77 245 833лв. или с над 24 процента повече в сравнение с предходната бюджетна година. Финансовата рамка от местни приходи възлиза на 18 547 165 лв., от които данъчните приходи са малко над 55 процента - 10 455 000 лв. Остатъкът по банкови сметки от 2022 г. възлиза на 11 083 002 лв., каза още кметът доц. д-р Хасан Азис пред съветниците.

Още снимки
 Прочитания: 648 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign