Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 06 Април 2023

Продължава изпълнението на проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“, който се изпълнява от  Фондация „Микрофонд София” в партньорство с Община Кърджали по Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На база обобщените резултати от проведеното анкетно проучване, в което се включиха 228 граждани и представители на 40 предприятия в Община Кърджали,  екип от експерти ще разработи Анализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кърджали.

Това е следващата дейност по проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“.

Изпълнението на проекта ще продължи до 10.08.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 445 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign