Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 10 Август 2023

Фондация „Микрофонд София” в партньорство с Община Кърджали успешно приключи изпълнението на проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“, който се реализира по Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта бе насърчаване на партньорството между местната власт, бизнеса и гражданите.

От 10.08.2022 г. в рамките на 12 месеца, партньорите реализираха основните дейности по проекта, които бяха свързани с проучване и анализ на съществуващия потенциал на общината и оценка на ефекта на прилаганите до момента механизми за взаимодействие и партньорство в различни области - подготовка на планови документи и прилагане на политики на местно ниво, както и към реализирането на  ефекти и политики на местно ниво, базирани на мнението на заинтересования бизнес и местна общност.

В резултат от извършеното проучване и оценка бе подготвен Анализ на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и местата власт в сферата на местното икономическо развитие на община Кърджали, в който са обобщени и представени предложенията и препоръките на участниците  в проведеното анкетно проучване.

Препоръките, които са с над-регионален характер и се отнасят до промени в националното законодателство, бяха изпратени до компетентните централни администрации – Министерство на икономиката и Министерство на иновациите и растежа.

Разработената Концепция за насърчаване на взаимодействието между бизнеса, гражданите и местна власт предлага рамка на взаимодействие между участниците в процесите на прилагане  и мониторинга на политики на местно ниво.

С Анализа на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и местата власт в сферата на местното икономическо развитие на община Кърджали може да се запознаете тук.

С Концепцията за насърчаване на участието на бизнеса и гражданите в процесите на прилагане на местни политики, изпълнение и мониторинг може да се запознаете тук.

Анализът и концепцията са публикувани и на интернет страницата на Фондация „Микрофонд София“ –www.microfond-sof.eu.

 

www.eufunds.bg

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие", Договор за ПБФП № BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Analiz na vazmozhnostite-Kardzhali.pdf
Konzepzia nasarchavane uchastie-Kardzhali.pdf


 Прочитания: 491 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign