Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проучване

 08 Август 2007

Община Кърджали е една от четирите пилотни общини в България, включени в проекта на Съвета на Европа за участието на гражданите в обществения живот на местно ниво “C.L.E.A.R.”. Този инструмент е разработен чрез междуправителственото сътрудничество на Съвета на Европа, с подкрепата на експертен екип от Обединеното кралство.
Инструментът “C.L.E.A.R.” е създаден, за да подпомага местните власти и други организации и групи на местно ниво да идентифицират специфичните силни и слаби страни и проблеми, свързани с участието на гражданите в живота на тяхното населено място. В последствие анализите ще се използват за създаване на по-задълбочени стратегии за повишаване на гражданското участие в обществения живот.
Подходът “C.L.E.A.R.” е организиран около 5 израза, сред които - да имат ресурсите и знанията да участват;осигурена им е възможност да участват и други и фокусира вниманието върху проучването на гражданското участие в населените места.
Всеки желаещ да се включи в проучването може да попълни въпросникът публикуван на интернет страницата на община Кърджали-линк „Актуално”.

или кликнете тук за попълване на въпросника C.L.E.A.R.


 Прочитания: 2222 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign