Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 15 Септември 2023

ПОКАНА

Във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, по приоритет 5”Въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027 Община Кърджали отправя покана до заинтересовани граждани, притежаващи имот на територията на общината, които използват топлоуреди на твърда гориво – дърва и въглища  за участие в работна среща, на която ще бъдат представени критериите и изискванията за участие в процедурата.

Работната среща ще се проведе на 18.09.2023 г. (понеделник) от 17:30 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Програма „Околна среда”  и на следните адреси:

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12381;

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4b6ed5ec-421f-4b3d-8d7f-7359a18b6b68

На интернет страницата на Община Кърджали ще е достъпна  нова секция BG16FFPR002-5.001 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, в която са публикувани подробна информация за процедурата и контактна информация с отговорните служители в Община Кърджали.  

Очакваме Ви!

 

                                                                     Кмет на

                                                                     Община Кърджали

                                                                     доц. д-р инж. Хасан Азис

ПРИЛОЖЕНИE:
Подробна информация за процедурата


 Прочитания: 604 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign