Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Агресията в училище и добри практики за преодоляване на насилието бяха тема на Кръгла маса по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване”

 20 Септември 2023

Днес в голямата зала на Бизнес инкубатора се проведе Кръгла маса на тема „Агресията. Добри практики за преодоляване на насилието”.  Събитието е част от проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване”, реализиран от Община Кърджали по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година и е във връзка с  изпълнението на дейност  5 от проекта „Работа с родители без разлика от етническия произход за разясняване на ползите от образователната интеграция и приемане на различието”.

В Кръглата маса участваха ръководителят на проекта Бехрин  Местан, образователният експерт Маргарита Тодорова и доскорошен директор на училището – партньор по проекта ОУ „Климент Охридски”, психологът Мария Кунчев, която сподели добри практики за овладяване на агресията в училището акумулирани по време на своя 29-годишен опит като педагогически съветник в хасковско учебно заведение.

В работата на форума се включиха родители и преподаватели от ОУ „Климент Охридски” и представители на асоциираните партньори по проекта – Агенция по заетостта – Дирекция Бюро по труда – Кърджали, Дирекция „Закрила на детето”, Регионалната здравна инспекция и РДСП. В Кръглата маса участваха още директори и психолози от детски градини и училища в община Кърджали.

Кръглата маса бе открита от образователния експерт по проекта Маргарита Тодорова, която представи участниците в нея.  Приветствие към участниците и успех в работата на Кръглата маса поднесе ръководителят на Проект „ШАНС – интегриран подход за социално приобщаване”  Бехрин Местан.

В изказването си тя представи и част от дейностите, извършени по проекта. „Този интегриран проект се осъществява по две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж”. В продължение на повече от 15 месеца се реализираха дейности, които бяха свързани с интеграцията на деца от уязвими групи. Днешното събитие е последно, във връзка с реализирането на Дейност 5. Досега се осъществиха две обучения с над 60 родители. Бяха направени два тренинга от по три дни, в които участваха учители и родители. Реализира се и една Кръгла маса, а това е втората и последна”, каза Бехрин Местан.

Особен интерес сред участниците в Кръглата маса предизвика представеният от психолога Мария Кунчева метод за превенция срещу агресивните деца, наречен „Фамилна групова конференция”, който е взаимстван от холандска практика. От думите й стана ясно, че тя се провежда в извънучилищна среда с участието на детето и най-близкия му кръг от родители, баби, дядовци, приятели, братовчеди. В края на фамилната групова конференция се съставя едномесечен план от задачи свързани с училищните дейности, с които се ангажират и участниците в срещата, така че детето да се почувства комфортно в училище. По този начин това агресивно поведение постепенно бива забравено. „Когато детето се чувства подкрепено, когато за него има направено нещо, това коренно обръща поведението му и отношението му към  образованието и образователната институция”, разказа Мария Кунчева, споделяйки личния си опит.

По време на Кръглата маса, от участниците в нея бяха споделени още добри практики за справяне с агресията и работата с родители като част от общообразователния процес. Беше проведена и работа в малки групи по различни казуси, свързани с агресията в училище. 

 

Още снимки
 Прочитания: 543 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign