Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

16-то издание - Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2023

 25 Септември 2023

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДУЛ:

Практически занятия за реагиране и обучение за прилагане на  индивидуални и колективни  мерки(средства) за защита на населението при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия,пожари,наводнения, аварии, терористични актове,пандемична обстановка. Прожекции на екологични филми.Свободен вход.

Организатори: фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали

28 септември  /четвъртък/ 9.00 – 17.00 ч., Общински център за култура и младежки дейности

09.30 – 10.00 ч. Регистрация

10.00 ч. Официално откриване

Официално откриване на събитието от доц. д-р инж. Хасан Азис, кмет на община Кърджали/или представител на общината домакин, адв.Цветан Цветанов-управител на фондация Европейски екологичен фестивал–София или представител на фондацията.

10.00 - 18.00 ч. ПРОЖЕКЦИИ на кратки документални екологични видеа/филми, специализирани продукции с образователна и превантивна цел за подготовка на населението за реагиране и обучение за индивидуални и колективни  мерки(средства) за защита при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия,пожари, наводнения,аварии,терористични актове,пандемична обстановка, климатични промени. Филмите са на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Документалните продукции  носят широко послание, насочено към забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната среда и борбата срещу природните бедствия и произтичащите от тях аварии. Разпространение на  информационни материали сред населението и училищата в община Кърджали. Вход свободен!

13.30 – 15.00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ за подготовка за населението за придобиване на практически умения за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от природни бедствия, пожари,наводнения,аварии,терористични актове. Практическо занятие: "Действие на застрашените и на  силите от единната спасителна система при ликвидиране на пожар,обгазяване, причинено от злонамерени действия”.

Практическото обучение ще се проведе по традиция на редуване в едно от големите училища в град Кърджали, в сградата на ЕГ  „ Христо Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с масовото участие на стотици ученици и техните преподаватели, както и за населението. Целта е придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при реагиране и обучение за индивидуални и колективни  мерки(средства) за защита при споменатите кризисни ситуации.Основна част от практическите занятия е свързана с  придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа до лекарска помощ на пострадали, евакуация в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура.

Практическите занятия ще се организират и ръководят от  г-н Димитър Разкалински, началник сектор "УОМП" в община Кърджали с участието на основната част от единната спасителна система( РУ на МВР, РД “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Дирекция „Национална система 112“ – МВР, БЧК-Кърджали, Спешна медицинска помощ-Кърджали).

С участието и на  експерти и представители на неправителствени природозащитни организации, младежки и студентски организации, национални и регионални медии.

 

29 септември  /петък/, 09.00 – 11.00 ч., Бизнесинкубатор – Кърджали

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на теоретическите знания на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от природни бедствия, аварии и терористични актове.

Обсъждане на практически мерки и действия при терористични актове, обгазяване, земетресения, наводнения и пожари, както и състоянието на подготовката и информационната обезпеченост на населението в критична среда. Обсъждане на образователни информационни материали за населението с участието на обучените млади спасители - ученици от училищата в град Кърджали.

Модератори: Представител на Фондация Европейски екологичен фестивал и г-н Димитър Разкалински, началник сектор "УОМП", община Кърджали

Първа сесия: Организационни  и практически въпроси и структурни проблеми на системата за борба срещу терористичните актове и природните бедствия и аварии.

09.00-09.30 ч. Тема: "Основни заплахи за личната сигурност.Препоръки за реагиране при инциденти“

Презентация на г-н Илия Антонов, експерт сигурност и защита, хоноруван преподавател в НБУ, департамент „Национална и международна сигурност“, програма „Противодействие на престъпността и тероризма“

09.30-09.45 ч. Дискусия по темата.

Втора сесия: Обучение за прилагане на  индивидуални и колективни  мерки (средства) за защита на населението при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия .

09.45 – 10.15 ч. Тема: „Превантивни и защитни мерки, правилно поведение и действия при бедствия”.

Презентация на ст. инспектор Селяхтин Юсеин, Началник на Група „Превантивен контрол и превантивна дейност” в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали.

10:15 – 11:00 ч.  Дискусия по темата, обобщение и закриване на форума.


Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”: МИСЛИ в ЗЕЛЕНО!


 Прочитания: 566 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign