Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

От юни 2022 г. до днес общо 194 потребители са преминали през трите социални услуги, реализирани по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали - 2”

 29 Септември 2023

194 са потребителите, които са възползвали от трите социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация -  Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище, които отвориха врати през юни 2022 година.  Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали- 2”, реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е община Кърджали, а той е на обща стойност 2 212 158.00 лева.

Изпълнението на целите и дейностите по проекта представиха в кратка презентация ръководителят му Нермин Мехмед и ръководителите на социалните услуги Неджла Тахир, Ембие Хасан и Самет Сеидахмед.

„Основна цел на проекта е да подкрепи процеса по деинституционализация на грижата за децата, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността за децата и младежите в риск, включително и за децата с увреждания и техните семейства, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване”, каза Нермин Мехмед.

Тя посочи и специфичните цели, а те са: създаване и предоставяне на 3 нови социални услуги в общността за деца и младежи в риск, включително и за деца с увреждания и техните семейства; осигуряване на равен достъп до качествени и подходящи социални услуги за деца и младежи, включително и за деца с увреждания и техните семейства и подкрепа на тяхното социално приобщаване; предоставяне на качествена подкрепа на лицата от целевата група според индивидуалните им потребности и гарантиране на живот в семейна среда.

„Проектът е насочен към продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за децата в Община Кърджали чрез разкриване на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване и Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места”, посочи Нермин Мехмед.

Стана ясно, че от юни 2022 година до днес от услугите в Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства са се възползвали 37 потребители и са се провели 65 консултации. За същия период от време потребителите в Центъра за обществена подкрепа са 141 и още 9 в Звеното за спешен прием. 7 пък са потребителите в Наблюдаваното жилище.

Според ръководителя на проекта изпълнението на проекта е довело до осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги за деца и младежи според индивидуалните им потребности, изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността, осигуряване на подкрепа на семействата на деца с увреждания, както и предоставяне на услуги за превенция.

„Реализирането на проекта допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно: „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“, подчерта Нермин Мехмед.

По думите й в резултат от реализиране на проекта се увеличава броя на предоставяните социални услуги в Община Кърджали, които на този етап са вече 20, както и възможностите за предоставяне на качествени услуги за децата и младежите и техните семейства, според индивидуалните им потребности. , с цел изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността и осигуряване на подкрепа на семействата им.

 

Още снимки
 Прочитания: 654 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign