Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 20 Август 2007

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В
40 - ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местните избори и Решение № 13/15.08.2007 г. на ЦИКМИ, Ви каня на 27.08.2007 г. от 15.00 часа в зала 322 на Общинска администрация на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия за произвеждане на местни избори на 28.10.2007 г.
За участие в консултациите следва да носите:
1.Пълномощно от централата на политическата партия или коалиция за представителство на територията на Общината за избори за избиране на общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства, издадено след 03.08.2007 г.
2. Писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия от името на представляваната от Вас политическа партия или коалиция, отговарящо на изискванията на чл. 26, ал. 3, чл. 31, чл. 32 от Закона за местните избори.


 Прочитания: 2253 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign