Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА-СЪОБЩЕНИЕ

 21 Ноември 2023

  Уважаеми дами и господа,

              имаме удоволствието да Ви информираме, че на 29.11.2023 г., сряда, от 16.00 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий", № 12, сграда на "Бизнес-инкубатора", в Заседателната зала на първи етаж, ще се проведе заключителна пресконференция, организирана от Oбщина Кърджали, в качеството й на Бенефициент на интегриран проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“2014-2020 - съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за конкретни бенефициенти BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

                    На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултатите от изпълнението на интегрираният проект по двете оперативни програми: ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Ръководството на Oбщина Кърджали, екипът за организация и управление и Партньорите на интегрираният проект:  Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали и „Фондация „Младежки кръг – арт движение Кръг“ канят за участие в пресконференцията всички заинтересовани лица и организации, асоциираните партньори по проекта, медии и граждани.

                                             С  уважение,                                                            

                                                       Ерол Мюмюн - Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 414 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign