Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът Ерол Мюмюн и председателят на Общинския съвет Мухаррем Мухаррем ще ни представляват в сдружения на общините и общинските съвети в България

 22 Ноември 2023

На днешното си първо редовно заседание на Общинския съвет в Кърджали общинските съветници с пълно единодушие делегираха права на кмета Ерол Мюмюн и председателя на Общинския съвет Мухарем Мухаррем за участие в общите събрания на сдружения на общините и Общинските съвети в Република България.

Ерол Мюмюн и Мухаррем  Мухаррем ще представляват община Кърджали в Общото събрание на НСОРБ. Кърджалийският градоначалник по право ще е делегат в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Толерантност” в Република България.

А председателят на местния разпоредителен орган Мухаррем Мухаррем ще ни представлява в Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в Република България.

На днешното заседание на Общинския съвет беше избран и състав на  Комисия за противодействие на корупцията“ за мандат 2023 - 2027 г. с председател Александър Ставрев и състав на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  мандат 2023 – 2027 год., с председател Юсеин Ахмед.

 

Още снимки
 Прочитания: 421 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign