Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет даде съгласие за удължаване на срока за погасяване на заем от държавния бюджет в размер на 6 000 000 лв. с една година

 12 Декември 2023

Днес Общинският съвет в Кърджали даде съгласие за удължаване с една година срока на възстановяване на получения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 6 000 000 лева . Според решението са делигирани права на кмета Ерол Мюмюн да подготви и отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за удължаване срока за възстановяване на заема, на основание на Закона за публичните финанси.

Удължаването на възстановяването на заема с една година се налага поради няколко причини.

За да не изпаднем чисто касово във финансов колапс, се налага да увеличим срока за погасяване на този безлихвен заем с една година, коментира кметът Ерол Мюмюн. Той припомни, че заемът е бил изтеглен с цел да се дофинансират дейности на общината в сферата на образованието, културата, както и погасяване на стари задължения.

„Освен това общината полага усилия за привличане на средства по национални и европроекти, които също изискват дофинансиране от страна на общината. Ще положим всички усилия в рамките на тази година да покрием задължението, което имаме към Министерството на финансите. Към настоящия момент по-важното е да съхраним финансовата стабилност на общината, за да можем да предлагаме по-добри и по-качествени услуги за гражданите”, коментира кметът Ерол Мюмюн.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 310 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign