Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие новата структура на общинската администрация, целта е по-качествено обслужване на гражданите

 12 Декември 2023

В структурата на общинската администрация в Кърджали се обособяват две нови дирекции, а именно – Дирекция „Финанси” и Дирекция  „Хуманитарни дейности и социална политика”. Това предвижда новата структура на общинската администрация, която днес бе приета с пълно единодушие от общинските съветници по време на заседанието на Общинския съвет.

Чрез дирекция финанси ще имаме възможност за по-голям контрол върху финансите на общината, особено в частта за разходите. А дирекция „Хуманитарни дейности” включва и образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм.

„Старата структура на общинска администрация е одобрена с Решение №8 по протокол №2 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 04.12.2003г., няколкократно изменяна и допълвана през годините до настоящия момент. Считам, че настоящата структура е остаряла  и не дава възможност за динамичност в управлението на общинска администрация”, каза вносителят на предложението, кметът Ерол Мюмюн. Той формулира и целите пред новата структура на общинската администрация.

А те са: по-качествено обслужване на гражданите и институциите; по-ефективна работа на общинската администрация и кметствата; по-добра съгласуваност между звената в администрацията и кметствата; развитие на информационните технологии; привличане на инвестиции по проекти от европейските програми; ясно диференцирани функции и предмет на дейност на звената в администрацията; съответствие между наименованието и предмета на дейност на звената в администрацията.

На въпрос на журналисти предполага ли новата структура на общинската асминистрация, редуциране на състава й, кметът Ерол Мюмюн отговори: „Мисля, че съкращенията няма да повишат качеството на обслужване на гражданите. Съкращенията биха довели до по-голям спазъм и до повече проблеми в изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация. Да не забравяме, че община Кърджали е една от най-големите общини като брой населени места, гражданите на които също имат нужда от качествено обслужване. Затова в новата структура имаме минимално редуциране”, коментира Ерол Мюмюн.            

 

-             

Още снимки
 Прочитания: 444 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign