Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Споразумение за 3.2 млн.лв. за ВиК обекти подписа кметът на Кърджали

 20 Декември 2023

Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн подписа днес в МРРБ споразумения за финансиране на проекти за  ВиК инфраструктура в три населени места  в общината за над 3 200 000 лв.

Единият от проектите е „Водоснабдяване на село Болярци“, с чиято реализация ще се решинатрупания с години проблем с водоснабдяването в селото.Като първи етап на проекта беше реализацията на водоснабдяването  до с.Орешница, където в напорния резервоар е предвиден необходимия обем вода за Болярци.Изготвен е технически проект за водоснабдяването на Болярци и има издадено разрешение за строеж №119/18.07.2022г. Към настоящия момент има избран изпълнител за СМР, както и изпълнител за строителен надзор на обекта.В момента  Болярци  ползва кладенци и чешми за задоволяване на питейно-битовите си нужди. През летните месеци при намаление на дебита на вода от съществуващите водоизточници положението става още по-сериозно. Водата от питейния язовир „Боровица“ е на 2 км от селото.

Вторият обект, за който се отпускатсредства  е за изграждане на „Вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика“. Махала Долна Бленика е на 10 км от областния град и към този момент не е водоснабдена.Захранването с вода става от резервоар 150м3 на с.Бленика.Общината е възложила изготвяне на технически проект, който предвижда изграждането на довеждащ водопровод до махалата и вътрешна водопроводна мрежа в населеното място.
Третият проект, за който се отпуска финансиранее„Вътрешна водопроводна мрежа на с.Главатарци“.Община Кърджали изпълни проект за „Водоснабдяване на с. Главатарци“ Първи етап – довеждащ водопровод, втори етап – напорен резервоар 200м3, с който се предвижда бъдещото водоснабдяване на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци“.  

 Селото се оформи като туристическа дестинация, изградени са  хотели и къщи за гости с леглова  база над 650 легла и ресторанти с над 1730 места. През селото преминава захранващия магистрален водопровод на Кърджали  от яз.“Боровица“ преди пречиствателната станция „Енчец“, от който  с питейна вода се захранват хотели и заведения, като връзките са направенив шахти, калници и въздушници.Условно чистата вода се използва за битови нужди, а за консумация и приготвяне на храна се доставя трапезна и минерална вода.Качеството на доставяната вода от яз.“Боровица“ се влияе от атмосферните условия като мътността варира в рамките на 60-20 mg/l. Съществуващите малки филтри, с които са снабдени хотелите и заведенията не могат да се справят с тази мътност.Тези обстоятелства водят до отлив на посетители и гости.

„Още по време на изборната кампания обявих, че един от важните приоритети на община Кърджали ще бъде осигуряване на водоснабдяване на жителите на малките населени места.С изпълнението на трите проекта ще решим проблема с водоснабдяването в Болярци и Долна Бленика, а с изграждането на вътрешната водоснабдителна мрежа в Главатарци ще бъдем и в помощ на местния бизнес, който ще привлича повече туристи, предлагайки качествени  условия  за престой на своите гости“, коментира кметът на общината Ерол Мюмюн.


 Прочитания: 340 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign