Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът Ерол Мюмюн подписа договор по проект „Изграждане на младежки център в град Кърджали”

 01 Февруари 2024

Административен договор за изпълнение на проект „Изграждане на младежки център в град Кърджали” е подписан на 21 януари 2024 година. Проектът е по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост и е с бюджет 4 299 999,85 лв безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 30 месеци. Това съобщи на пресконференция кметът Ерол Мюмюн.

В рамките на проекта ще бъде изграден и оборудван младежки център с модерна визия,който предоставя широк спектър от образователни,граждански и културни дейности в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост за учениците и младежите от целевата група,включително иновативни дейности за региона, дейности за социално приобщаване,преодоляване на социалната изолация и непригодността на пазара на труда.

Основен подход в работата на центъра ще бъде неформалното образование, което представлява широк спектър от обучителни методи,ориентирано към индивидуалните потребности и целящо да развива редица ключови компетенции и умения,подпомагащи личностното и професионално развитие на младите хора,подготвяйки ги за реализация на пазара на труда в условията на преход от индустриално към информационно общество.Ще се гарантира обхващане на максимален брой ученици и младежи от целевите групи и съответно осигуряване на устойчивост след приключването на проекта. Дейностите се основават на общите ценности за зачитане на човешкото достойнство,свободата,демокрацията, равенството,върховенството на закона и зачитането на правата на човека.

Проектното предложение включва активни, приобщаващи, отговорни, прозрачни, отзивчиви, ефективни и ефикасни дейности за ученици и младежи от уязвимите групи, които осигуряват условия за устойчиво развитие, дългосрочен икономически растеж и социално сближаване. В процеса на изпълнение на проекта и след неговото приключване, младежкият център ще функционира в услуга на потребностите на целевите групи.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: създадени 10 работни места за основния персонал на Центъра, повишени цифрови умения,  предприемаческа и финансова грамотност,които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост за младежка работа;  обхванати минимум 1200 ученици и младежи в дейностите на Центъра, от които поне 240 младежи от уязвими групи, и младежки обмен в страната и чужбина.

 

 


 Прочитания: 229 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign