Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ: Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

 29 Февруари 2024

Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

№ BG16FFPR003-2.001—0110

„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”

 

Дата на събитието:14.03.2024 г.Време на провеждане:  11.00 ч.

Общественото обсъждане за гражданите на община Кърджалии община Момчилград на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/„Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”ще се проведе на 14 март 2024 година, четвъртък, от 11:00 ч. в голямата зала в сградата на Бизнес инкубатор на адрес гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12.

Концепцията обединява усилията на представители на различни заинтересовани страни чрез изпълнението на взаимосвързани и синергични проектни идеи в подкрепа на устойчивото и балансирано социално-икономическо развитие на общините Кърджали и Момчилград. Тя обхваща 14 инвестиции, свързани от една страна с модернизация и развитие на бизнес, градска, образователна, културна и туристическа инфраструктура, а от друга включващи мерки, насочени към въвеждане на дуалното обучение и осигуряване на социално включване и равни възможности за лица в неравностойно положение. Също така в концепцията са застъпени дейности, свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух.

Дейностите в концепцията са насочени към  постигането на дългосрочни ползи на местните общности от община Кърджали и община Момчилград.

Представяне  на концепцията е публикувано на следния адрес:

https://drive.google.com/drive/folders/12WMbkqv3PP6CbAa5s8fG4-WS0sJSYBcN?usp=sharing

Заинтересованите лица могат да изразят своето мнение и чрез попълване  онлайн на анкета  за  КИТИ "Териториална свързаност, чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, туристическа и здравна инфраструктура в община Ардино" и „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, публикувана на адрес:

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Кърджали/Звено за публични консултации към РСР на СЗР: oic_kardjali@abv.bg, но не по-късно от три дни след общественото обсъждане.

Областен информационен център -Кърджали

 


 Прочитания: 200 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign