Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 01 Март 2024

Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

№ „BG16FFPR003-2.001-0042 “

„История, съвременност и бъдеще в хармония.Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчивоикономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии“

 

Дата на събитието:14.03.2024 г.Време на провеждане:10.30 ч.

Публичните консултации с широката общественост на Община Кърджали като партньор с Община Бургас за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0042 „История, съвременност и бъдеще в хармония.Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчивоикономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии“ ,ще се проведе в гр.Кърджали , сградата на Бизнес Инкубатора , на 14.03.24 Четвъртък от 10.30часа.

Концепцията обединява изграждането на научна и турист. инфраструктура, в духа на NEB, заедно с инвестиции в човешкия капитал. Надобщинското сътрудничество между Общините Бургас, Кърджали и Камено цели създаване на динамична ос, която да се превърнe в модерена агломерация, с национално и трансгр. значение, привличаща и задържаща младото и образовано население, подпомагаща дигитализацията на икономиката, развитие на турист. индустрия и зелена инфраструктура, съобразени с нуждите за адаптация на територията към климатичните промени.

Партньори: Регионален академичен център на БАН-Бургас,Югоизточен дигитален иновационен хъб, Регионално управление на образованието – Бургас, Община Камено, Регионален исторически музей - Бургас, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Община Кърджали,Бургаски свободен университет, Университет „Проф. Др.Асен Златаров“, Национален университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ „Св. Св.Климент Охридски“.

 

Представяне  на концепцията е публикувано на следния адрес:

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Кърджали/Звено за публични консултации към РСР на СЗР: oic_kardjali@abv.bg, но не по-късно от три дни след общественото обсъждане.

Областен информационен център -Кърджали

 


 Прочитания: 239 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign