Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 04 Септември 2007

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В
40 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за местните избори и Решение № 13/15.08.2007 г. на ЦИКМИ, Ви каня на 13.09.2007 г. от 15.00 часа в зала 322 на Общинска администрация на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в Община Кърджали за произвеждане на местни избори на 28.10.2007 г.
За участие в консултациите следва да носите:
Пълномощно от централата на политическата партия за представителство на територията на Общината за избори за избиране на общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства, издадено след 03.08.2007 г.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: /инж. ХАСАН АЗИС/ Прочитания: 2251 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign