Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

242 865 лева са необходими за укрепване на компрометираната подпорна стена на блок ,,Орфей Юг“

 18 Април 2024

На 28.03.2024г. Община Кърджали входира искане в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за предоставяне на средства във връзка с проблема с компрометираната подпорна стена на блок „Орфей Юг“ в кв. „Веселчане“.

Това оповести на брифинг кметът Ерол Мюмюн.

Проблемът с подпорната стена на блок „Орфей ЮГ“ наистина е сериозен, но той датира от 2015г., когато е констатирано напукване на подпорната стена. През есенно-зимния период на 2016 г. и през последващи години, поради преовлажняване на земния насип, пукнатината е достигнала до 9 см., обясни Мюмюн.

По думите му във времето проблемът със стената се е задълбочил, въпреки, че през 2021 г. частично е подменена канализацията под разглеждания участък и това е намалило съществуващите течове в канализацията. Заради паднали дъждове през февруари  2024 г., обаче пукнатината на подпорната стена се е увеличила от 9 на 23 см. и е по цялата височина на стената, като късия участък е увеличил и наклоняването си. Появили са се пукнатини и по жилищния блок, и прилежащия към него терен. Поради компрометиране на подпорната стена,  се налага ревизия на съществуващата  канализация и нейното възстановяване. Дъждовните води също ще се отведат във възстановената канализация., посочи кметът на община Кърджали.

Необходимо е  да се  осигури водоплътна бетонова настилка между сградата и стената. При огледа от наши специалисти е констатирано също, че парапетът на стената е силно деформиран вследствие на пропадането.

„Имаме изготвен технически проект за укрепване на подпорната стена и възстановяване на канализацията.

Съставена е подробна количествено – стойностна сметка по видовете работи, която е приложена към входираното Искане в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.“, каза още Ерол Мюмюн.

Необходимите средства за обект: ,, Подмяна на канализация и укрепване на съществуваща подпорна стена“ са  в размер на 242 865,70 лв. с  ДДС в това число 7500 лв. без ДДС  за проектиране; 3000 лв. без ДДС  за авторски надзор; 223 805,70 лв. с  ДДС за изпълнение на Строително-монтажни работи; 960 лв. с ДДС за доклад за съответствие; 3600 лв. с ДДС за строителен надзор;  1800 лв. с ДДС за инвеститорски контрол и 2200 лв. - за такси и въвеждане на обекта в експлоатация.

 

Още снимки
 Прочитания: 179 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign