Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха експертния доклад за Пропаст

 11 Септември 2007

Резултатите от инженерогеоложкото и хидрогеоложкото проучване и свойствата на земната основа, както и оценка на факторите предизвикали деформацията на сградите в района на село Пропаст, община Кърджали бяха представени официално днес на среща в сградата на общинска администрация. Докладът е по поръчка на МИЕ и е изготвен от фирма “Геотехника”. Той бе представен от управителя на фирмата Антонио Лаков.
Днешната поредна среща между заинтересованите страни по проблема отново бе инициирана от община Кърджали и ръководена от кмета инж.Хасан Азис. В нея участваха експертите от Дирекция “Природни ресурси и концесии” при МИЕ –Христо Казанджиев и МОСВ-Ангел Тодоров, представителите на фирмата концесионер “Ес енд Би Индастриъл минералс”Атанасиус Кефалас и Юлиана Марева-изпълнителен директор, зам.-кметът на община Кърджали Нурджан Юсеин, специалисти от отдел “Екология”към общинска администрация и жители на село Пропаст заедно с кмета Ердинч Мюмюн.
Съществуващите свлачищни процеси в района на село Пропаст са свързани с геодезическите свойства на земната основа, както и с чуствителността на образованията и допълнителните изкуствени динамични въздействия, част от тях в резултат на експлоатацията на бентонитовата кариерата, това сочат представените данни в доклада. В него се подчертава още, че в изследвания район съществува неблагоприятна строителна земна основа за фундиране на сгради и съоръжения.
На тази база експертите изказаха и препоръки за бъдещото функциониране на населеното място. Бе отбелязано, че не е целесъобразно да бъдат възстановявани с частични укрепителни и заздравителни мероприятия пострадалите сгради. Необходимо е генерално решение за събаряне на старите сгради и някои по -нови неудачно фундирани и напукани. Първоначалната планировка на терените трябва задължително да включва ликвидиране на всички шахтови кладенци в дворните места на селището, а светлият им отвор да бъде запълнен с бетон. Парцели, свързани с интезивтно поливане, не трябва да се учредяват. Според дадените препоръки новото строителство е необходимо да се съобрази с изискванията за фундиране на сгради в свлачишни райони и терени.
Христо Казанджиев, експерт от МИЕ, предложи два варианта за решаване на проблема в село Пропаст.
Най-генералното решение според него е цялостно преместване на селото на безопасно място от разработваната бентонитова кариера.
При втория вариант кариерата трябва да спре да работи и да се премести в район отдалечен от близките села. В този случай остават стриктните изисквания за строеж в свлачишни райони.
Жителите на село Пропаст, заедно с кмета Ердинч Мюмюн, които участваха в дискусията изразиха мнение, че Пропаст трябва да остане. На този етап те приеха вариант за преместване на старата част на селото, намираща се в близост до кариерата. Заедно с това те повдигнаха отново въпроса за обещетяване на засегнатите собственици.
Представителите на фирмата концесионер “Ес енд Би Индастриъл минералс” - Атанасиус Кефалас и Юлиана Марева поеха ангажимент след подробно запознаване с доклада и допълнителна експертна оценка на щетите да поемат част от обезвъзмездяването на хората.
В заключение кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис изказа задоволство от проведената среща.Той сподели, че проучването изготвено от фирма “Геотехника” по поръчка на МИЕ е задълбочено и е добра база при следващи стъпки за кардиналното решение на проблема в село Пропаст. Г-н Азис пое ангажимент да се проведе и обща среща в селото, на която отново ще се коментират изнесените данни и препоръките на експертите за вземане на крайното решение.

Още снимки
 Прочитания: 2837 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign