Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът Ерол Мюмюн награди преподаватели и дейци на културата за 24 май

 23 Май 2024

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн награди 58 учители, директори, възпитатели и педагогически специалисти.

На награждаването присъстваха заместник-кметовете на общината – Веселина Тихомирова, Тунджай Шюкрю и Байрям Байрям, председателят на Общинския съвет – инж. Мухаррем Мухаррем, началникът на РУО – Кърджали Ангелина Костова, общински съветници – членове на ПК по Образование, култура и вероизповедания към ОбС – Кърджали.

По повод предстоящия празник 24 май кметът Ерол Мюмюн се обърна с приветствено слово към присъстващите.

"Уважаеми учители, уважаеми дейци на културата и читалищни деятели,

В навечерието на 24 май  - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност се обръщам към Вас с огромно уважение и признателност!

Уважаеми учители,

Днес всички Вие заслужавате нашата дълбока почит за огромните усилия и обич, с които раздавате себе си, за да изградите бъдещото поколение на България от достойни и образовани млади хора. Вашата професия е не просто професия, тя е призвание и мисия.Продължавайте всеотдайно, с достойнство и последователност, да водите своите ученици в необятния свят на познанието. Знам, че за вас истинското признание са успехите на вашите ученици. Пожелавам Ви те да се множат, за да сте горди не само вие, но и всички ние, защото вашите ученици са гордост не само за училищата, в които учат, но и за всички нас - като общество, като жители на община Кърджали.

Уважаеми дейци на културата и читалищни деятели,

Възхищавам се на енергията и всеотдайността, с която творите, съхранявате културните ни ценности и ги предавате на идните поколения. Вие сте истински посланици на българската култура и изкуство, които са сред най-ярките и ценни богатства на световното духовно и историческо наследство!Горд съм, че кърджалийските читалищни и културни дейци, прославят не само нашия град и община, но и цяла България на международна сцена! Нека да Ви е честит най-българският празник – 24 Май! Да са все по-големи Вашите успехи!Бъдете живи и здрави, с вдъхновение следвайте мечтите си и постигайте творчески успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!"

Освен индивидуални, беше връчена и една колективна награда – на педагогическия колектив на ОУ ,,Пейо Крачолов Яворов” - гр. Кърджали. Отличени бяха и 11 дейци на културата. Всички наградени получиха плакети и грамоти.

 

Ето и пълния списък на наградените:

ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Ваня Стоева Милкова – старши учител, ДГ ”Чайка”, гр.Кърджали

Хасибе Фахри Халил - старши учител , ДГ ”Вяра, Надежда и Любов”, гр.Кърджали

Латинка Миткова Коджахристова - старши учител , ДГ”Баба Тонка”, гр.Кърджали

Милка Георгиева Райкаджиева - старши учител , ДГ”Мир”, гр.Кърджали

Златина Гогова Атанасова - старши учител , ДГ ”Детелина”, гр.Кърджали

Анна Иванова Милева - старши учител , ДГ ”Щастие”, гр.Кърджали

Мехрибан Наид Хабил - старши учител , ДГ”Пчеличка”, с. Три могили, общ. Кърджали

Дюрие Исмет Махмуд–старши учител в СУ ,,Йордан Йовков” гр. Кърджали

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Мария Иванова Тенева-учител в Средно Училище ,,Отец Паисий” гр. Кърджали

Стайка Манолова Ангелова–старши учител в СУ ,,Йордан Йовков” гр. Кърджали

Бонка Петкова Стамболиева-главен учител в СУ ,,П. Р. Славейков” гр.Кърджали

Мария Атанасова Митрева- старши учител в СУ ,,Владимир Димитров-Майстора” гр. Кърджали

Миглена Валентинова Рушанова- учител в ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали

Мария Нейкова Добрикова-учител в Основно училище (ОУ),,Васил Левски” гр. Кърджали

Емине Джелил Хасан-учителв ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Глухар

Айлин Гьоксел Ахмед- учител в ОУ „Христо Ботев“ с.Миладиново

Виждан Рафет Емин- старши учител в ОУ „Максим Горки“ с. Чифлик

Хава Мехмед Халил – старши учител в ОУ ,,Хр. Смирненски” с. Мост

Айтен Мустафа Фаик – старши учител в Обединено училище ,,Св. св. Кирил и Методий” с. Стремци

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Станка Иванова Стамова- учител в СУ ,,Отец Паисий” гр. Кърджали

Ирина Христова Нейчева- старшиучител в СУ ,,ЙорданЙовков” гр. Кърджали

Недим Ахмед Мустафа– главенучител в СУ ,,ПеткоРачовСлавейков” гр. Кърджали

Димитрийка Ганчева Тодорова- старшиучител в СУ ,,ВладимирДимитров-Майстора” гр. Кърджали

Хюсние Хюсни Али- учител в ОУ,,ВасилЛевски” гр. Кърджали

Иванка Михова Марчева-старши учител в ОУ „Христо Ботев“ с.Миладиново

Севил Бекир- Асенова- старши учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Ранилист

Шефика Рефик Хайрула – старши учител в ОУ,,Иван Вазов” с. Костино

Адриана Георгиева Пачеманова - старши учител в ОУ ,,Хр. Смирненски” с. Мост

Галина Димитрова Петрова - старши учител в Обединено училище ,,Св. св. Кирил и Методий” с. Стремци

Ваня Николова Панайотова – старши учител в ОУ ,,Св. Климент Охридски» гр. Кърджали

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Посмъртно се награждава господин МАНОЛ ИВАНОВ ТЪНТАРОВ -  дългогодишен учител в Средно Училище ,,Отец Паисий” гр. Кърджали. Наградата ще получи директорът на СУ ,,Отец Паисий” г-н Златко Атанасов, който ще я предаде на семейсвото му.

Гинка Иванова Иванова- Матева- старшиучител в СУ ,,ЙорданЙовков” гр. Кърджали

Антония Пеева Маровска- старши учител в СУ ,,ПеткоРачовСлавейков” гр. Кърджали

Диляна Стойчева Митова- старши учител в СУ ,,ВладимирДимитров-Майстора” гр. Кърджали

Хайрие Риза Кьорова- учител в ЕГ,,ХристоБотев” гр. Кърджали

Мария Петева Георгиева- учителвПГ поСелско и горскостопанствогр.Кърджали

Йорданка Милкова Узунова- старши учител в Професионална гимназия  по икономика „Ал. Константинов“

Благовест Саръев - учител в Професионална гимназия по електроника и лектротехника „Кап. Петко Войвода“

Арх. Айли Халилова Ибрямова- учител в Професионална гиманзия по строителство „Хр. Смирненски“

Светлана Димова Палишка- учител в Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“

Динко Апостолов Георгиев - старши учител в Езикова гимназия ,,Христо Ботев” гр. Кърджали

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Фанка Атанасова Митева - учител в СУ ,,Отец Паисий” гр. Кърджали

Галина Вълкова Попова - старши учител в СУ ,,Йордан Йовков” гр. Кърджали

Димитър Димов - старши учител в СУ ,,Петко Рачов Славейков” гр. Кърджали

Нигяр Халим Наим - главен учител в Езикова гимназия ,,Христо Ботев” гр. Кърджали

Инж. Пламена Младенова Дюлгерова - старши учител в Професионална гимназия  по икономика „Ал. Константинов“

Снежана Иванова Георгиева - старши учител в Професионална гимназия  по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“

Инж. Андрей МилчевДимитров - учител в Професионална гимназия  по строителство „Хр. Смирненски“

Хазел Фикри Халил - учител в Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“

Наградени преподаватели и възпитатели в учебните  заведения целодневна организация на учебния ден  и  обслужващи  звена:

Златина Колева Лефакева- учител в СУ ,,ВладимирДимитров-Майстора” гр. Кърджали

Юлия Асенова Чавдарова- старши учител в СУ ,,ВладимирДимитров-Майстора” гр. Кърджали

Антония Марчева Грозева-старшиучител към Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК гр.Кърджали

Елина Емилова Карамфилова- учител в ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали

Айнур Вели Йозсой – учител в ОУ ,,Св. Климент Охридски” гр. Кърджали

Наградени  педагогически  специалисти  с ръководни   функции:

Нина КостадиноваТерекиева- Директор на Професионална гимназия  «ВасилЛевски» Кърджали

Марияна Димитрова Георгиева- Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  - Кърджали

Весела Илиева Ганева -  директор на Детска градина  ”Чайка”, гр. Кърджали

Шенгюл Мехмед Бекир - директор на Детска градина ”Райна Княгиня” , гр. Кърджали

НА ОСНОВАНИЕЧЛ. 30. АЛ. (1) ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ  ИЛИ  ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В ПРОФЕСИОНАЛНАТА  ДЕЙНОСТ, РАЗВИТИЕТО  НА ЖУРНАЛИСТИКАТА И   КУЛТУРНИЯ   ЖИВОТ   В  ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЕ НАГРАЖДАВАТ:

Галена Валентинова Вълова – уредник в Регионален исторически музей – Кърджали

Дафинка Тодорова Димитрова – библиотекар в Регионална Библиотека ,, Н. Й. Вапцаров“ – Кърджали

Юксел Есен - художествен ръководител в Народно читалище ,,Юмер Лютфи 1993“ -  Кърджали

Емил Пенчев - художник и скулптор

Атанас Атанасов - актьор

Радостина Желева – артист- солист

Гинка Владимирова Кирчева – танцьор – хореограф

Елица Мавродинова – поетеса

Георги Бояджиев - хореограф от Народно читалище ,, Родопски фар 1938“ - Кърджали

Радост Николаева – председател на фондация ,, Младежки център Кръг – Арт движение Кръг‘‘

Илияна Типова - журналист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 257 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign