Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Подписан е Колективния трудов договор за сферата на образованието

 14 Септември 2007

Днес в община Кърджали бе подписан Колективен трудов договор за срок от две години между Общината и Синдикатите в сферата на образованието. С този документ се уреждат въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения, които не са регламентирани в Кодекса на труда и други действащи подзаконови нормативни актове, свързани с него.
Подписи под документа сложиха кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис, Недялка Кюпреджиева – Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Лиляна Янкова – Съюз на работодателите в България, Нели Арнаудова – Синдикат на българските учители към КНСБ и Радка Топалова – Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа в присъствието на Иванка Караколева- председател на РКС на КНСБ-Кърджали и Магдалена Ахчиева председател на областната структура на КТ “Подкрепа”-Кърджали.
Този договор е важна стъпка в диалога между местната власт и синдикатите.По този начин общината се опитва да подпомогне учителите и да съдейства за повишаване качеството на образованието като цяло, коментира кметът г-н Азис.
Благодарност към ръководството на община Кърджали изказаха всички подписали документа.Те заявиха с този акт отпадат исканията на синдикатите към общинското ръководство.
Чрез подписаният днес Колективен трудов договор се уреждат множество от исканията на заетите в сферата на образованието. Сред тях са – увеличаване годишния платен отпуск с два работни дни като финансирането се поема от общинския бюджет;повишаване на средствата за квалификация и преквалификация на учителите; осигуряване на средства за работно облекло както и заплащане на командировъчни на преподавателите придружаващи ученически групи и др.

Още снимки
 Прочитания: 2651 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign