Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие нови минимални и максилани цени за извършване на таксиметровите превози

 27 Юни 2024

На днешното заседание на Общинския съвет бяха определени нови минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали. Докладната за промените представи кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Според промените минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег дневна тарифа става 0,80 лв. на километър, при 0,40 лв. досега, и 0.90 лв. на километър нощна тарифа, при 0,50 лв. досега. При максималните цени дневната тарифа е 1,20 лв.  за един километър пробег, при 0,85 лв. досега, и 1,30 лв. нощна, при 1 лв. досега.

Причините,  налагащи   промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали са свързани с постъпило писмо от заинтересовани таксиметрови превозвачи с искане за промяна в цената на предлаганата от тях услуга. Според превозвачите цените не са актуализирани от 2015г. и не отговарят на пазарната действителност в гр. Кърджали, свързана с покачване на преките и непреките разходи, които са необходими за извършване на тази дейност, обясни кметът Ерол Мюмюн.

По думите му целта на предлаганите промени е подобряване на конкурентната среда при извършване на таксиметрови превози на територията на община Кърджали, узаконяване на нерегламентираните плащания и повишаване ефективността на таксиметровата услуга. А очакваните резултати са постигане на баланс в интересите на потребителите и превозвачите.

От залата на местния парламент прозвуча предложение за по-ниски тарифи от предлаганите, което не бе прието. Всеобщо бе мнението, че таксиметровите превозвачи извършват услугата по свои вътрешни тарифи  като например 4 лв. от точка до точка, че масово не се издават касови бележки. Бе подчертано обаче, че не е в правомощията на Общинския съвет и общината да контролират тези процеси.            


 Прочитания: 170 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign