Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дават общински имоти за реализиране на обекти по ФАР

 29 Ноември 2007

С 37 гласа “за”, днес на редовно заседание на общински съвет Кърджали общинските съветници дадоха съгласие за използване на общински имоти за реализирането на проекти по Програма ФАР ТГС България – Гърция. Гласуваното предложение е във връзка с подадени проектни предложения от страна на Община Кърджали по програма “Устойчиво развитие чрез опазване и съхранение на водите и биоразнообразието в граничната област” България – Гърция BG 2005/017 -454.03.03/Grants и програма “Интегрирана подкрепа за икономическо развитие и стимулиране на заетостта” България –Гърция BG 2005/017-454.02.01.01 /BG.
С приетото решение се даде съгласие за нуждите на проектно предложение “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в село Бойно, община Кърджали”, да бъде изградена такава върху общински имот находящ се в землището на селото. Със същото решение бе прието да бъдат предоставени помещения с обща площ 176 кв.м. в сградата на бившия Окръжен съвет. Те ще бъдат използвани за изграждане на Обучителен център в сферата на земеделието, за срок от пет години за нуждите на проектно предложение “Насърчаване на икономическия прогрес, чрез развитието на човешки ресурси в трансграничния регион”.Предоставените помещения се намират в сграда публична общинска собственост.


 Прочитания: 1989 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign