Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Промениха собствеността на имот за разкриване на информационен център

 30 Ноември 2007

С решение на Министерски съвет от 29 ноември т.г., част от имот - публична държавна собственост, намиращ се на бул. “България” №41 в Кърджали с площ 6 734 кв.м. се обявява за частна държавна собственост. Предоставя се и безвъзмездно право за пристрояване на един етаж върху имота, който ще е със застроена площ от 334 кв. м. Със взетото решение се дава възможност да бъде реализирана идеята за изграждане на пристройката към съществуващата административна сграда на Община Кърджали. Предвижда се в нея да бъде разкрит информационен център.
На 26 април тази година на редовно заседание на Общински съвет Кърджали бе прието кметът на община Кърджали да предприеме необходимите действия чрез Областния управител на Област Кърджали до Министъра на МРРБ за вземане на решение от МС за учредяване на безвъзмездно право на пристрояване допълнителна пристройка към източната фасада на сградата на Общинска администрация Кърджали.
Процедурата по преобразуване на собствеността на терена за пристрояване на сградата и осъществяването на идейния проект за изграждане на информационен център за административно обслужване стартира през 2004 година. Има изготвен проект и финансова обосновка за планираните средства. Очакваше се само положителното становище за учредяване безвъзмездно право на изграждане на допълнителната пристройка от Министерски съвет, което вече е факт.
Изграждането на модерен информационен център за административно обслужване в община Кърджали е в съответствие с разработената и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2000. С реализирането на проекта ще се подобри качеството на административните услуги на населението и юридическите лица, ще се постигне по-голяма ефективност и прозрачност в управлението на общината.
 Прочитания: 2092 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign